FORTFIX NPB

Ngjitës për blloqe të poroz-betonit dhe ngjitës ndërtimtarie

Përdorimi: Një thes FORTFIX NPB tretet ngadalë në 6-7L ujë të pastër, përzihet mirë deri sa të homogjenizohet, pastaj masa lihet të pushojë për 5-10 min para përdorimit. Aplikimi: Sipërfaqja ku aplikohet ngjitësi FORTFIX NPB, duhet të jetë e rrafshuar me mjet përkatës ( rrafshues kërmillor). Masa e pregaditur duhet të harxhohet në intervalin kohor prej 2 orëve ndërsa blloqet e vendosura në mur, duhet të qëndrojnë të paprekur “paluajtshme” për së paku një ditë.

· Konsumi: Prej 3,5 -7kg /m²
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 30°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.