FORTFIX NPX – C1 WEISS

Ngjitës i bardhë standart për pllaka të qeramikës

Ngjitës i bardhë për pllaka të qeramikës dhe mermerit për dysheme dhe mure. FORTFIX NPX C1 i bardhë posedon forcë ngjitëse të favorshme për çdo lloj sipërfaqe si dhe karakteristika të larta të padepërtueshmërisë të ujit dhe kohë punueshmërie të gjatë. Rekomandohet aplikimi në shtresa me trashësi deri në 5 mm, fortësimi është i njëtrajtshëm, duke mos lejuar mbledhjene (tkurrjen) e shtresës. Klasifikimi sipas EN 12004, kategoria C1

· Konsumi: Prej 3-4kg /m²
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.