FORTFIX FLEX C2E-S1

Ngjitës shumë fleksibil për shtrimin e pllakave
në mure dhe dysheme me ngarkesë termike

FORTFIX FLEX C2E S1 është i përshtatshëm për: dysheme me bazëçimentoje, dysheme me bazë sulfat kalciumi, suva me bazë çimentoje, çimento gëlqere dhe betone të vjetra.
Pjesët e betonit me bazë nga sulfati i kalciumit duhet të para-trajtohen përpara shtruarjes me pllaka. Për gjdo bazament duhet pasur parasysh lagështinë e mbetur të lejuar. Klasifikimi sipas EN 12004, kategoria C2E-S1. Lagështia e lejuar: Për dysheme çimentoje 2.5%, dysheme nga sulfat kalciumi 0.5%, dysheme të nivelizuara 1.8%. Një thes FORTFIX FLEX C2E S1 përzihet me rreth 7 litra ujë, përzierja duhet të bëhet në mënyrë të njëtrajtshme me makineri të përshtatshme. Pasi të qëndrojë për rreth 5 min, masa përzihet përsëri dhe mund të aplikohet.

· Konsumi: Prej 2-5kg /m²
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 30°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.