FORTFIX GLÄTTPUTZ – Final

Masë rrafshuese përfundimtare për mure dhe tavane të brendshme dhe të jashtme

FORTFIX GLÄTTPUTZ (Glet Final) është llaç i bardhë në formë paste gati për përdorim ready-to-use. I prodhuar nga lidhësat mineral, agregateve të gurit dhe aditivave të cilët ndikojnë që produkti të ketë punueshmëri të shkëlqyer dhe të lehtë duke e bërë përfundimin e punës shumë efikas. FORTFIX GLÄTTPUTZ aplikohet për rrafshimin final të sipërfaqeve të suvatuara ose sipërfaqeve të murit me beton. Baza ku vendoset FORTFIX GLÄTTPUTZ duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e pa pluhur. Aplikimi: FORTFIX GLÄTTPUTZ është material i gatshëm për përdorim ready-to-use, aplikohet me rrafshues metali në trashësi deri në trashësinë: 1mm

· Konsumi: Prej 1.3kg/m² për d=1mm
· Përdorimi: Brenda 3 orësh
· Paketimi: 25 kg në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.