FORTFIX GLÄTTPUTZ – Final

Masë rrafshuese finale për sipërfaqe të murit

FORTFIX GLÄTTPUTZ (glet final) është masë rrafshuese pluhuri e prodhurar në bazë të lidhësave mineral, agregateve të gurit dhe aditivave tjerë. Përdorimi: FORTFIX GLÄTTPUTZ (glet final) përdoret për rrafshimin final (gletim) të sipërfaqeve të suvatuara ose sipërfaqeve të murit me beton. FORTFIX GLÄTTPUTZ (glet final) përgaditet me përzierjen e masës me ujë në proporcion 3:1, pas përzierjes masa e freskët duhet të qëndrojë për 20 min. Pastaj përsëri përzihet pas përfitimit të pastës finale dhe mund të bëhet aplikimi. Aplikimi: Me rrafshues metali hidhet në trashësi deri 1mm.

· Konsumi: Prej 1.3kg/m² për d=1mm
· Përdorimi: Brenda 3 orësh
· Paketimi: 20 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.