Beton Kontakt QUARZHAFTBRÜCKE

Beton kontakt siguron ngjitjen e fortë të fasadave dekorative, llaçit, dhe hidroizoluesve

Ura lidhëse e kuarcit Beton Kontakt – QUARZHAFTBRÜCKE përdoret në industrinë e ndërtimtarisë dhe ndërtimit. Është masë e gatshme për përdrorim. Beton Kontakt – QUARZHAFTBRÜCKE arrinë të depërtojë brenda poreve të betonit, në këtë menyrë funksionon si shtresë lidhese ndermjet substratit, dhe bojës, ngjitësit, llaqit ose fasadës. Aplikimi: Beton Kontakt – QUARZHAFTBRÜCKE duhet të perzihet mirë para aplikimit, siguron ngjitjen e më vonshme në beton, aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

· Pamja e produktit: Emulzion me kokërra kuarci
· Konsumi: 150-200 g/ m2
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 3, 5, 10,15, 20kg në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.