Akryl Emulzion – TIEFGRUND

Lyerje bazike për siperfaqe të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të lyerjeve përfundimtare

Akryl Emulzion – Tiefgrund është produkt për lyerje bazë para ngjyrosjes me ngjyra disperzive, para rrafshimit me glet-masë, akryl lidhës / Putzgrund si dhe para aplikimit të llaqeve suvatuese dhe fasadave minerale, akrylike. Akryl Emulzion Tiefgrund është e përshtatshme për balansimin e aftësive thithëse të sipërfaqeve minerale që janë shumë poroze si dhe për përforcimin e sipërfaqeve të vjetra të brendshme apo të jashtme por që janë të forta. Zbutja me ujë bëhet në propocion 1:1. Lyerja bëhet me brushë, brushë cilindrike ose me mjet spërkatës.

· Konsumi: 100 gr / m2
· Sasia e ujit që i shtohet: 5 – 10%
· Pamja: lëng qumështor
· Shpenzimi: L /m² – 1L = 10m²
· Paketimi: 3l, 5l në kofe plastike
· Temperatura e Aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

 

 

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.