FORTFIX Thermoflex

NGJITËS RRËSHINOR PËR NGJITJE TË PLLAKAVE TERMOIZOLUESE POLISTIRENI EPS dhe XPS, DHE LESHI GURI

Fortfix Thermoflex është llaçë i cili përdoret për ngjitje të pllakave të leshit mineral, si dhe kryerjen e shtresës së përforcimit për izolimin termik të ndërtesave në sistemin ETICS

Ngjitësi Fortfix Thermoflex është një element integral i sistemit ETICS (sisteme izolimi termik të jashtëm) i cili përdoret për ngjitjen e pllakave të leshit mineral. Fortfix Thermoflex gjithashtu përdoret në pllakat për izolimin e tavaneve të ndryshme, për ngjitjen e leshit mineral në fasadë dhe për rrafshimin e shtresës përforcuese gjatë izolimit të ndërtesave të reja dhe në rehabilitimin e energjisë së objekteve ekzistuese. Fortfix Thermoflex shquhet për ngjitje të shkëlqyeshme ndaj bazamenteve të lëvizshme, solideve dhe bazamente të thatë, pa grimca që zvogëlojnë ngjitjen (si psh yndyrat, bitumi, pluhuri). Ngjitja e llaçeve ekzistues, bojërat dhe veshjet duhet të kontrollohen para aplikimit. Llaçi i vjetër duhet të hiqet. Dëmtimet apo deformimet brenda bazamentit duhet të jenë të mbushura paraprakisht me llaç çimentoje.

Aplikimi: Hidhni Fortfix Thermoflex në një sasi të matur të ujit të pastër dhe të ftohtë. Përzieni duke përdorur një mikser elektrik deri sa të krijohet përzierje homogjene pa grimca, atëherë prisni 5 minuta dhe përzieni edhe një herë para aplikimit. Para se të aplikoni ngjitësin në pllaka, është e nevojshme të aplikoni një shtresë të hollë ngjitësi në vendet ku do të aplikohet ngjitës. Llaçi / ngjitësi i përgatitur në këtë mënyrë duhet të aplikohet me mistri, shpatulla përgjatë skajeve të tabelës duke formuar një shirit të gjerë 3-4cm gjerësi dhe dy pika në mes me një diametër prej rreth 8cm. Shtypni menjëherë pllakën në sipërfaqe dhe kontrolloni sheshtësinë me anë të një niveli / niveli të madh. Aplikoni sasine e duhur të ngjitësit, pasi duhet të bëjë një minimum prej 40% kontakt me të gjithë sipërfaqen. Në rastin e sipërfaqeve të sheshta, të lëmuara, është e nevojshme që ngjitësi të aplikohet me një mistri të theksuar (diametri i dhëmbit) 10-12mm). Lidhjet e tkurrjes së pllakave duhet të kryqëzohen në hapjet për kolonat ku secili rresht vertikal lëviz njëjtë si sistemi “lidhja me tullë”. Kur Fortfix Thermoflex është tharë (pas afërsisht 3 ditësh), fiksojini ato duke përdorur spiranca mekanike prej çeliku.

· Konsumi: 5 – 6.5kg / m 2 , varësisht nga materiali i cili ngjitet) për ngjitje dhe rreth 5-7 kg për nivelim
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 25 kg në qese letre
· Temperatura e aplikimit: + 5 ° C – 25 ° C
· Magazinimi: Në një vend të thatë pa lagështi, të mbrojtur nga rrezet e diellit direkte
· Afati i ruajtjes: 12 muaj nga data e prodhimit
· Lexoni udhëzimet dhe deklaratën e fletës së performancës para se të përdorni këtë produkt