FORTFIX NPS – C2E GRAU

Ngjitës i zi për pllaka të qeramikës dhe
mermerit për dysheme dhe mure

Ngjitës i zi për pllaka të qeramikës dhe mermerit për dysheme dhe mure. FORTFIX NPS C2E i zi posedon forcë ngjitëse të favorshme për çdo lloj sipërfaqe si dhe karakteristika të larta të padepërtueshmërisë të ujit dhe kohë punueshmërie të gjatë. Rekomandohet aplikimi në shtresa me trashësi deri në 5 mm, fortësimi është i njëtrajtshëm, duke mos lejuar mbledhjene (tkurrjen) e shtresës. Klasifikimi sipas EN 12004, kategoria C2E.

· Konsumi: Prej 3-4kg /m²
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 30°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.