FORTFIX REIBEPUTZ

Fasadë plastike strukturale me bazë organike

FORTFIX REIBEPUTZ fasadë dekorative organike strukturale është llaç i bardhë dekorativ në gjendje të lëngshme. Është prodhim me cilësi të lartë i gatshëm për përdorim, i lehtë për aplikim i cili përdoret për mure të brenshme dhe të jashtme. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike. FORTFIX REIBEPUTZ prodhohet në këto granulacione: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm

Konsumi:
1.5mm – 2.0mm – 2.5 kg / m2
2.0mm – 2.5mm – 3.2 kg / m2
2.5mm – 3.0mm – 4.0 kg / m2

· Përdorimi: Brenda 2 orësh nga hapja
· Paketimi: 25 kg në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.