FORTFIX KRATZPUTZ

Fasadë organike Full Abrib me bazë organike

FORTFIX KRATZPUTZ fasadë dekorative organike Full-Abrib është llaç i bardhë dekorativ në gjendje të lëngshme. Është prodhim me cilësi të lartë i gatshëm për përdorim, i lehtë për aplikim i cili përdoret për mure të brenshme dhe të jashtme. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike. FORTFIX KRATZPUTZ Full-Abrib prodhohet në këto granulacione: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm

Konsumi:
1.0mm – 2 – 2.1kg / m2
1.5mm – 2 – 2.6kg / m2
2.0mm – 2.9 – 3.2 kg / m2

· Përdorimi: Brenda 2 orësh nga hapja
· Paketimi: 25 kg në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.