FORTFIX REIBEPUTZ

Fasadë strukturale dekorative me bazë minerale

Fasadë Strukturale dekorative e thatë me bazë gëlqereje të bardhë dhe çimento të bardhë, si dhe rërë mermeri me grimca të ndryshme, përmban materje për ngjitshmëri për punë të lehtë. Fortfix REIBEPUTZ fasadë dekorative strukturale lejon depërtimin e avullit, aplikohet në hapësira të brendshme dhe të jashtme. Përdorimi: Shtresë mbuluese strukturale për fasada, mure të brendshme dhe plafone të vendosura mbi llaqet bazë prej gëlqeres dhe çimentos, betonit, pllakave gips- karton dhe mbështetëse themelore prej gipsi të thatë si dhe si mbuluese për sisteme termo-izoluese.

Konsumi:
1.5mm – 2.0mm – 2.5 kg / m2
2.0mm – 2.5mm – 3.2 kg / m2
2.5mm – 3.0mm – 4.0 kg / m2

· Përdorimi: Brenda 2 orësh nga hapja
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.