FORTFIX KRATZPUTZ

Fasadë Full-Abrib dekorative me bazë minerale

Fasadë dekorative Full-Abrib e thatë me bazë gëlqereje të bardhë dhe çimento të bardhë, si dhe rërë mermeri me grimca të ndryshme, përmban materje për ngjitshmëri për punë të lehtë. Fortfix KRATZPUTZ  Full-Abrib lejon depërtimin e avullit, aplikohet në hapësira të brendshme dhe të jashtme. Përdorimi: Shtresë mbuluese strukturale për fasada, mure të brendshme dhe plafone të vendosura mbi llaqet bazë prej gëlqeres dhe çimentos, betonit, pllakave gips- karton dhe mbështetëse themelore prej gipsi të thatë si dhe si mbuluese për sisteme termo-izoluese. Fortfix KRATZPUTZ  fasadë dekorative Full-Abrib prodhohet në këto granulacione: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm.

Konsumi:
1.0mm – 2 – 2.1kg / m2
1.5mm – 2 – 2.26kg / m2
2.0mm – 2.9 – 3.2 kg / m2

· Përdorimi: Brenda 2 orësh nga hapja
· Paketimi: 25 kg në thes letre
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.