Fasadex SILIKAT – FASSADENFARBE

Ngjyrë me bazë Silikati për përdorim të jashtëm

FASADEX SILIKAT – FASSADENFARBE është produkt i gatshëm për përdorimme bazë silikoni, i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme të cilat janë të dedikuara për pigmentim me sistemin X-Fort Color System dhe sisteme tjera të ngjyrërave kompjuterike. FASADEX SILIKAT – FASSADENFARBE shquhet për arritjen e nuancimeve me tone të plota gjatë pigmentimit me sistemet e përcaktimit të nuancimeve kompjuterike. Ka punueshmëri të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortë dhe tharje të shpejtë. Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes.

· Konsumi: Për 1m2 / 250-300 gr
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 3L, 5L, 10L, 15L në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit, lexoni udhëzimet mbi aplikimin
si dhe deklaratën e performances së produktit

 

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.