Fasadex – PREMIUM INNENFARBE

Ngjyrë dispersive e cilësisë së lartë për përdorim të brendshëm

Akrylat FASADEX PREMIUM i brendshëm është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të brendshme. Karakterizohet nga fuqia maksimale mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme e cila qëndron në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë. FASADEX PREMIUM mban Klasën A në mbulueshmëri cerifikuar sipas DIN EN 13 300. Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes.

· Konsumi: Për 1m2 / 250-300 gr
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 3L, 5L, 10L, 15L në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit, lexoni udhëzimet mbi aplikimin
si dhe deklaratën e performances së produktit

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.