Fasadex – INNENFARBE Economic

Ngjyrë ekonomike për përdorim të brendshëm

Akrylat FASADEX INNENFARBE Economic i brendshëm është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të brendshme. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë. Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes, si dhe bardhësi të dukshme.

· Konsumi: Për 1m2 / 250-300 gr
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 3L, 5L, 10L, 15L në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit, lexoni udhëzimet mbi aplikimin
si dhe deklaratën e performances së produktit